[1]
Young, J. 2016. Enjoyment: Fresh clues for coaches. ITF Coaching & Sport Science Review . 24, 68 (Apr. 2016), 24–26. DOI:https://doi.org/10.52383/itfcoaching.v24i68.176.